Organizujemy Państwa logistykę magazynową!

Wszystko dobrze zorganizowane.

Jak możemy Państwa wspierać w zakresie logistyki magazynowej?

Nasze usługi:

  • Właściwe przyjęcie i wydanie towaru
  • Właściwe przechowywanie i pobieranie
  • Zapewnienie przechowywania zgodnie z przeznaczeniem
  • Organizacja kontroli czasu składowania, warunków składowania, urządzeń do składowania oraz niezbędnych środków ochrony wartości
  • Rozwój rozwiązań logistyki magazynowej zorientowanej na klienta
  • Organizacja i realizacja inwentaryzacji dla całego obszaru gospodarki materiałowej i logistyki magazynowej
  • Nadzór nad różnymi magazynami w rejonie Schwarze Pumpe - po uzgodnieniu możliwe są również dalsze odległości
  • Obsługa dużych ilości towarów na paletach (np. składowanie i pobieranie do 40.000 ton brykietów z węgla brunatnego rocznie)
  • Składowanie i wysyłka płyt gipsowych

Czekamy na Państwa wyzwanie!

Osoba kontaktowa

Każda trudna sytuacja, z którą się obecnie zmagasz, w przyszłości będzie Ci zaoszczędzona.

Peter Bruck Gospodarka magazynowa Telefon +49 35646 93036E-mail

Twoja wiadomość do Peter Bruck

Płeć
Tytuł

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.