Ochrona danych

Operatorzy niniejszej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Traktujemy dane osobowe w sposób poufny, uwzględniając ustawowe przepisy o ochronie danych i niniejszą politykę prywatności.

Osoba kontaktowa:

Jednostką odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH), An der Heide Industriepark Schwarze Pumpe 03130 Spremberg.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie internetowej gromadzone są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adres mailowy), wówczas odbywa się to, w miarę możliwości, zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Jednakże zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki pod względem bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem ze strony osób trzecich jest niemożliwa.

Ochrona danych w procesie rekrutacyjnym

Odnośnie do przetwarzania danych osobowych informujemy niżej o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywania Państwa danych w ramach internetowego procesu rekrutacji zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W procesie rekrutacji internetowej gromadzimy i przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe dotyczące aplikacji:

  • Nazwisko, imię
  • Adres
  • Numer telefonu
  • E-mail
  • Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, świadectwa, certyfikaty i inne)

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji odbywa się wyłącznie na potrzeby obsadzenia stanowisk pracy w naszym przedsiębiorstwie. Jeżeli nie będziemy mogli zaoferować żadnego z obecnie dostępnych stanowisk, jednak na podstawie Państwa profilu dojdziemy do przekonania, że aplikacja taka może być ewentualnie interesująca dla przyszłych stanowisk, przechowamy Państwa dane z aplikacji przez dwanaście miesięcy, o ile wyrażą Państwo zgodę na taki zapis i wykorzystanie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody mogą Państwo w każdym momencie odwołać za pośrednictwem osoby kontaktowej podanej w formularzu kontaktowym i wycofać swoją aplikację. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, jakie miało miejsce do chwili odwołania na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

Dane osobowe udostępnione w formularzu aplikacyjnym będą przetwarzane przez TSS GmbH wyłącznie w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko. Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie wewnątrzzakładowym jednostkom odpowiedzialnym za proces rekrutacji i do właściwych działów naszego przedsiębiorstwa. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie są wykorzystywane do innych celów, ani nie są przekazywane osobom trzecim.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Państwa dane zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy. Powyższe nie obowiązuje, jeśli takie usunięcie danych byłoby niezgodne z prawem, wymagana jest dalsza archiwizacja do celów dowodowych lub została wyrażona wyraźna zgoda na dłuższe przechowywanie danych. W przypadku zatrudnienia Państwa dane zostaną przejęte przez nasz system zarządzania kadrami.

Ciasteczka (cookies)

Strony internetowe używają niekiedy tzw. ciasteczek. Ciasteczka nie wyrządzają komputerowi użytkownika szkody i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasza strona internetowa może być bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które trafiają do systemu komputera i są zapisywane przez przeglądarkę.

Najczęściej używane przez nas ciasteczka to tak zwane „Session-Cookies” (ciasteczka sesyjne). Po zakończeniu odwiedzin na naszej stronie są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na komputerze użytkownika do chwili, gdy zostaną przez niego usunięte. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będzie informowany o umieszczaniu ciasteczek, może akceptować ciasteczka jednorazowo, zablokować przyjmowanie ciasteczek w określonych przypadkach lub zawsze, a także włączyć automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia ciasteczek funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Formularz kontaktowy

Wysyłając do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi są u nas zapisywane, żeby opracować zapytanie i tylko w celu zadania dodatkowych pytań. Bez uzyskania zgody nie przekazujemy tych danych innym podmiotom.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje internetowego narzędzia analitycznego Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez ten plik cookie o korzystaniu z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam gromadzone.

Wtyczka do przeglądarki

Istnieje możliwość blokady zapisywania plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie z niektórych funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie wytworzonych przez plik cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Kliknięciem w poniższy link użytkownik może uniemożliwić gromadzenie swoich danych przez Google Analytics. Ustawiane jest wtedy ciasteczko rezygnacji (opt-out-cookie), które uniemożliwia gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywowanie Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Prawo do informacji

W każdym momencie mają Państwo prawo zażądać nieodpłatnego otrzymania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych, poprawienia błędnych danych osobowych i zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych bądź ich usunięcia – z zastrzeżeniem wszelkich bezwzględnie wiążących przepisów prawa i zobowiązań. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na korzystanie z Państwa danych. W tym celu można zwrócić się do nas na piśmie lub poprzez e-mail z zachowaniem jednoznacznej identyfikacji Państwa osoby.

Po zakończeniu opracowania przesłanego zapytania dane zostaną usunięte, o ile sobie tego Państwo życzą, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe okresy przechowywania.

Jednostką odpowiedzialna za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w myśl federalnej ustawy o ochronie danych i Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych jest spółka Lausitz Energie Bergbau AG, Vom-Stein-Straße 39, 03050 Cottbus.

W razie pytań dotyczących ochrony danych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych:

Lausitz Energie Bergbau AG
Inspektor ochrony danych
Vom-Stein-Straße 39
03050 Cottbus
E-mail: datenschutz@leag.de

Źródło: e-recht24.de

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.