Ochrona danych

Ochrona danych

TSS GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją ochrony danych. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest:

Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH (TSS GmbH)
An der Heide
03130 Spremberg

E-mail: Kommunikation@tss-logistik.de

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to technicznie konieczne lub wymagane do korzystania z oferowanych tu usług online. Dane te traktujemy poufnie i wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania.

Podczas dostępu do naszej strony internetowej, tzn. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje na nasz serwer (tzw. pliki dziennika serwera). Nie mamy na to żadnego wpływu. Poniższe informacje są również gromadzone bez Państwa ingerencji i przechowywane aż do automatycznego usunięcia. Obejmuje to domyślnie

- odwiedzana strona internetowa
- data i godzina w momencie dostępu -
ilość przesłanych danych w bajtach -
źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na
stronę - używana
przeglądarka - używany
system operacyjny -
adres IP używany w formie zanonimizowanej.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że na podstawie zgromadzonych danych nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków dotyczących Państwa tożsamości i nie będziemy tego robić.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

Państwa zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie dobrowolnych informacji może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Cookies

W naszej analizie internetowej używamy tzw. plików cookie, które służą temu, aby nasza obecność w Internecie była ogólnie bardziej przyjazna i efektywna. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu.

Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookie: technicznie niezbędne pliki cookie i opcjonalne pliki cookie. Technicznie niezbędne pliki cookie są wymagane z przyczyn technicznych do funkcjonowania strony internetowej i jej funkcji. Wykorzystanie danych poprzez technicznie niezbędne pliki cookie, o ile to wykorzystanie umożliwia odniesienie osobowe i tym samym stanowi przetwarzanie, jest konieczne dla wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

Opcjonalne pliki cookie mogą zawierać funkcje, które wykraczają poza zakres stosowania technicznie niezbędnych plików cookie. Jeśli linki do danych osobowych są tworzone za pomocą opcjonalnych plików cookie do celów analizy, podstawą prawną Państwa zgody jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Używamy tych plików cookie do analizy naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w tak nazwanej sekcji.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Zasadniczo mogą Państwo sprzeciwić się stosowaniu plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie Bezpieczeństwa Informacji BSI - JavaScript, Cookies & Fingerprints (bund.de).

Uwaga: Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, ma to ten skutek, że wszystkie już ustawione opcje plików cookie są również usuwane i muszą być ponownie aktywowane lub potwierdzone przez Ciebie.

Usługi analityczne

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz strony TSS GmbH, a tym samym również obszar obowiązywania niniejszej deklaracji ochrony danych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość lub ochronę danych na tych innych stronach. Odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie danego operatora strony.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Aplikacje

Cel przetwarzania danych/ podstawa prawna:

Oprócz przesłania nam dokumentów aplikacyjnych pocztą, możesz również przesłać nam dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego w celu szybkiego i wygodnego złożenia wniosku. Przesłane nam dokumenty aplikacyjne wykorzystamy wyłącznie do przeprowadzenia procesu aplikacji. Prosimy pamiętać, że wnioski przesłane do nas drogą elektroniczną są przekazywane nam w formie niezaszyfrowanej, a dane mogą zostać udostępnione lub sfałszowane przez osoby nieuprawnione. Zapraszamy również do przesyłania nam dokumentów pocztą.

Do naszych procesów aplikacyjnych używamy narzędzia Perspektywa (www.perspective.co). Dane wymagane do procesu aplikacji są przechowywane w tej firmie i wykorzystywane do przetwarzania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.  

Polityka prywatności firmy Perspective znajduje się poniżej: Polityka prywatności (perspektywa.co)

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie procedury aplikacyjnej w naszej firmie, a tym samym ewentualne nawiązanie nowego stosunku pracy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 88 (1) DSGVO w związku z. § 26 (1) BDSG-NEU.

Okres przechowywania/ kryteria określania okresu przechowywania:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy. Ponadto po jego zakończeniu Państwa dane istotne z punktu widzenia podatkowego będą archiwizowane przez okres do 10 lat w ramach ustawowych okresów przechowywania zgodnie z §§ 257 ust. 1 nr 1, ust. 4 HGB, 147 AO. W przypadku nieudanego wniosku Państwa dane osobowe zostaną usunięte sześć miesięcy po odrzuceniu wniosku.

Przetwarzanie danych w związku z naszą ofertą w mediach społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn. Poprzez te oferty chcemy zapewnić szeroki zakres informacji w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Sieci społecznościowe mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski like lub banery reklamowe).

Jeśli są Państwo zalogowani w sieci za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator sieci może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani i/lub nie posiadają konta w danej sieci. To gromadzenie danych odbywa się wówczas poprzez pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP. Nie mamy na to wpływu. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych sieciach. Informacje na ten temat znajdą Państwo w.

Konta na Instagramie

TSS GmbH prowadzi obecnie stronę na Instagramie tss.logistik. Współodpowiedzialni za działanie w rozumieniu GDPR są: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz TSS GmbH.

Jesteśmy obecni na Instagramie, aby zwrócić uwagę na nas jako pracodawcę oraz na nasze usługi i produkty, a także aby nawiązać kontakt z Tobą jako gościem i użytkownikiem tych stron Instagramu i naszej strony internetowej. Jako operator stron na Instagramie nie jesteśmy zainteresowani gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem Państwa indywidualnych danych osobowych w celach analitycznych lub marketingowych.

Działanie stron Instagram, w tym przetwarzanie danych osobowych użytkowników, wynika z naszych uzasadnionych interesów w zakresie terminowego i wspierającego informowania i możliwości interakcji dla i z naszymi użytkownikami i odwiedzającymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Instagram jest produktem firmy Meta Platforms Ireland Limited. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 5 czerwca 2018 r. orzekł, że operator strony na Instagramie jest współodpowiedzialny z dostawcą Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych osobowych. Tutaj znajdziesz istotną treść wspólnego przetwarzania Twoich danych: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Jesteśmy świadomi, że Facebook przetwarza dane użytkowników w następujących celach:

  • Reklama (analiza, tworzenie spersonalizowanych reklam)
  • Tworzenie profili użytkowników
  • Badania rynku.

Meta Platforms wykorzystuje do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników. Jeśli użytkownik posiada profil na Instagramie i jest do niego zalogowany, przechowywanie i analiza odbywa się również na różnych urządzeniach.

Polityka prywatności Facebooka zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych na Instagramie: https://help.instagram.com/519522125107875

Przekazywanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, jak również związane z tym możliwe zagrożenia dla użytkowników nie mogą być przez nas jako operatora strony wykluczone.

Za pośrednictwem tzw. "Insights" na stronach Instagramu dostępne są dla nas dane statystyczne różnych kategorii. Statystyki te są generowane i udostępniane przez Meta Platforms. Jako operator strony nie mamy wpływu na generowanie i prezentację tych danych. Nie możemy wyłączyć tej funkcji ani zapobiec generowaniu i przetwarzaniu danych. Przez możliwy do wybrania okres czasu i dla kategorii fanów, subskrybentów, osób osiągniętych i osób wchodzących w interakcje, Meta Platforms przekazuje nam następujące dane w odniesieniu do naszych stron na Instagramie: Łączna liczba odsłon, "polubień", aktywność strony, interakcje z postami, zasięg, odsłony wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnione treści, odpowiedzi, proporcje mężczyzn i kobiet, pochodzenie na podstawie kraju i miasta, język, odsłony i kliknięcia sklepu, kliknięcia w planery trasy, kliknięcia w numery telefonów.

Ze względu na ciągły rozwój meta platform, dostępność i przetwarzanie danych ulega zmianie, dlatego po więcej szczegółów odsyłamy do wspomnianej polityki prywatności Instagram/Facebook.

Wykorzystujemy te dane, które są dostępne w formie zagregowanej, aby uatrakcyjnić użytkownikom nasze posty i działania na naszych stronach na Instagramie. Na przykład wykorzystujemy rozkłady według wieku i płci w celu dostosowania adresu oraz preferowane godziny odwiedzin użytkowników w celu zoptymalizowanego czasowo planowania naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających pomagają nam odpowiednio dostosować projekt wizualny postów. Zgodnie z warunkami użytkowania Instagrama, na które każdy użytkownik wyraził zgodę w ramach tworzenia profilu na Instagramie, możemy identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępnione informacje od nich.

Ponieważ tylko Meta Platforms ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem, jeśli chcesz złożyć wnioski o udzielenie informacji lub inne pytania dotyczące praw użytkownika (np. prawo do usunięcia danych). Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie lub masz inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem datenschutz@leag.de. Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości opisanego tu przetwarzania danych, prosimy o anulowanie połączenia Państwa profilu użytkownika z naszą stroną za pomocą funkcji "Nie lubię już tej strony" i/lub "Nie subskrybuj tej strony".

Konta na Facebooku

TSS GmbH prowadzi obecnie stronę na Facebooku TSS GmbH - Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbh. Współodpowiedzialni za działanie w rozumieniu GDPR są: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia oraz TSS GmbH.

Jesteśmy obecni na Facebooku, aby zwrócić uwagę na nas jako pracodawcę oraz na nasze usługi i produkty, a także aby nawiązać kontakt z Tobą jako gościem i użytkownikiem tych stron na Instagramie, jak również naszej strony internetowej. Jako operatorzy stron na Facebooku nie jesteśmy zainteresowani gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem Państwa indywidualnych danych osobowych w celach analitycznych lub marketingowych.

Prowadzenie strony na Facebooku, w tym przetwarzanie danych osobowych użytkowników, wynika z naszych uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu aktualnych i wspierających informacji i możliwości interakcji dla i z naszymi użytkownikami i odwiedzającymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 5 czerwca 2018 r. orzekł, że operator strony na Facebooku jest współodpowiedzialny z Meta Platforms za przetwarzanie danych osobowych. Tutaj znajdziesz istotną treść wspólnego przetwarzania Twoich danych: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Jesteśmy świadomi, że Facebook przetwarza dane użytkowników w następujących celach:

  • Reklama (analiza, tworzenie spersonalizowanych reklam)
  • Tworzenie profili użytkowników
  • Badania rynku.

Meta Platforms wykorzystuje do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników. Jeśli użytkownik posiada profil na Facebooku i jest do niego zalogowany, przechowywanie i analiza odbywa się również na różnych urządzeniach.

Polityka prywatności Meta Platforms Ireland Limited zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Przekazywanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, jak również związane z tym możliwe zagrożenia dla użytkowników nie mogą być przez nas jako operatora strony wykluczone.

Poprzez tzw. "Insights" strony na Facebooku dostępne są dla nas dane statystyczne różnych kategorii. Statystyki te są generowane i dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited. Jako operator strony nie mamy wpływu na generowanie i prezentację tych statystyk. Nie możemy wyłączyć tej funkcji ani zapobiec generowaniu i przetwarzaniu danych. W wybranym okresie czasu i dla kategorii fanów, subskrybentów, osób osiągniętych i osób wchodzących w interakcje, Meta Platforms Ireland Limited przekazuje nam następujące dane w odniesieniu do naszej strony na Facebooku: Łączna liczba odsłon, "polubień", aktywność na stronie, interakcje z postami, zasięg, odsłony wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnione treści, odpowiedzi, proporcje mężczyzn i kobiet, pochodzenie w odniesieniu do kraju i miasta, język, odsłony i kliknięcia sklepu, kliknięcia w planery trasy, kliknięcia w numery telefonów.

W ten sposób przekazywane są również dane dotyczące grup na Facebooku powiązanych z naszą stroną na Facebooku. Ze względu na ciągły rozwój Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych ulega zmianie, dlatego w celu uzyskania
dalszych szczegółów odsyłamy do wyżej wymienionego oświadczenia o ochronie danych Meta Platforms Ireland Limited.

Wykorzystujemy te dane, dostępne w formie zagregowanej, aby uatrakcyjnić użytkownikom nasze posty i działania na naszych stronach na Facebooku. Na przykład wykorzystujemy rozkłady według wieku i płci w celu dostosowania adresu oraz preferowane godziny odwiedzin użytkowników w celu zoptymalizowanego czasowo planowania naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających pomagają nam odpowiednio dostosować projekt wizualny artykułów. Zgodnie z warunkami użytkowania Meta Platforms Ireland Limited, na które każdy użytkownik wyraził zgodę w ramach tworzenia profilu na Facebooku, możemy identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępniane przez nich informacje.

Ponieważ tylko Meta Platforms Ireland Limited ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Meta Platforms Ireland Limited, jeśli chcesz złożyć wniosek o udzielenie informacji lub inne pytania dotyczące Twoich praw jako użytkownika (np. prawo do usunięcia danych). Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie lub masz jakiekolwiek inne pytania, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem datenschutz@leag.de. Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości opisanego tu przetwarzania danych, prosimy o anulowanie połączenia Państwa profilu użytkownika z naszą stroną za pomocą funkcji "Nie lubię już tej strony" i/lub "Nie subskrybuj tej strony".

LinkedIn

Firma TSS GmbH jest reprezentowana na LinkedIn za pomocą profilu firmowego TSS GmbH (Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH).

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia/UE - "LinkedIn") ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszych profili na LinkedIn. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć na stronie https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Zawarliśmy umowę z LinkedIn, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a LinkedIn. Umowa jest dostępna pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Umieszczamy reklamy na portalu LinkedIn. Kierowanie reklam jest uzasadnionym interesem naszej firmy. Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie konwersji "LinkedIn Insight Tag" firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn Insight to kod JavaScript, który jest osadzony na naszej stronie internetowej. Rejestruje on wizyty członków LinkedIn na naszej stronie internetowej. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i łączy ją z danymi Państwa profilu na LinkedIn, aby pokazać Państwu ukierunkowane reklamy na LinkedIn dotyczące naszej firmy. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność naszych reklam.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z tej usługi (patrz punkt 4 (2)), na Państwa urządzeniu końcowym zostanie umieszczony tzw. plik cookie, który umożliwia gromadzenie m.in. następujących danych: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia na stronie (np. odsłony strony). Jeśli następnie zalogują się Państwo na LinkedIn lub będą zalogowani na LinkedIn podczas odwiedzania naszej strony internetowej, wizyta na naszej stronie zostanie odnotowana w Państwa profilu LinkedIn. Dla nas dane zebrane o Tobie w ten sposób są anonimowe. Nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na Twój temat. Zwracamy jednak uwagę, że dane te są również przechowywane i przetwarzane przez LinkedIn, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. LinkedIn może wykorzystywać te informacje do własnych badań rynku i celów reklamowych. Jeśli chcieliby Państwo zapobiec przyporządkowaniu zebranych informacji do Państwa konta użytkownika, przed kliknięciem na grafikę należy wylogować się z sieci społecznościowej.

Polityka wykorzystania danych LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy ma zastosowanie do przetwarzania danych przez LinkedIn. Więcej informacji o LinkedIn Insight i sposobie jego działania można znaleźć na stronie https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag.

Zgoda

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą, którą możesz w każdej chwili odwołać. Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne i będą przekazywane zewnętrznym usługodawcom tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy i obsługi zapytań.

Poza tym Państwa dane osobowe będą przekazywane tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę lub gdy będzie to konieczne do ścigania przestępstw. Dane zostaną przekazane urzędom lub instytucjom państwowym uprawnionym do otrzymywania informacji tylko wtedy, gdy istnieje prawny obowiązek udzielenia informacji lub gdy zapadło orzeczenie sądowe. Państwa interesy godne ochrony zostaną uwzględnione zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. W razie potrzeby możemy być zobowiązani przez prawo do ujawnienia Państwa danych osobom trzecim. Zastosujemy się do takich żądań tylko w zakresie wymaganym przez prawo. Udzieloną przez Państwa zgodę na ujawnienie danych można w każdej chwili i bez podania przyczyn odwołać.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 (1) DSGVO mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o danych osobowych przechowywanych na Państwa temat przez TSS GmbH.

Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO), usunięcia (art. 17 DSGVO) i ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO) swoich danych osobowych, jeśli spełnione są wymogi prawne.

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 (1) e) lub f) DSGVO, masz prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, nie będzie ono miało miejsca w przyszłości, chyba że administrator danych będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które przeważają nad interesem osoby, której dane dotyczą, wyrażającym sprzeciw.

Jeśli sami Państwo dostarczyli przetwarzane dane, mają Państwo prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 DSGVO.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) a) lub art. 9 (2) a) DSGVO, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem poprzedniego przetwarzania.

W wyżej wymienionych przypadkach, w przypadku pytań otwartych lub w przypadku skarg prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w formie pisemnej lub mailowej.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Odpowiedzialny jest organ nadzorczy ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym Państwo mieszkają lub w którym administrator ma swoją siedzibę.

Dla kraju związkowego Brandenburgia odpowiedzialny jest Start | Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (LDA).

 

Status: kwiecień 2023 r.

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.