Chętnie nadamy bieg także Twojej karierze zawodowej.

Naszym pracownikom oferujemy doskonałe perspektywy dla ich przyszłości zawodowej. Należy do tego wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i taryfikatora, oparte na regulaminie wewnątrzzakładowym oraz silna reprezentacja pracowników w ramach związku zawodowego IG BCE. Pracowników wspiera własna rada zakładowa z pełnoetatowymi przedstawicielami.

Ponadto wspieramy swoich pracowników i umożliwiamy im dalszy rozwój zawodowy według potrzeb, przygotowując ich w ten sposób do podjęcia nowych zadań w naszym przedsiębiorstwie. Na takich zasadach odbywa się stały dialog z właściwą kadrą kierowniczą – włącznie z corocznymi rozmowami z pracownikami, kończącymi się informacją zwrotną dotyczącą pracy w minionym roku.

Ponadto nasi pracownicy korzystają z szerokiego spektrum atrakcyjnych świadczeń dodatkowych. Należą do nich:

 • finansowe wsparcie członkostwa w zakładowych klubach sportowych LEAG,
 • szczególne wsparcie pracowników posiadających dzieci, np. talony na książki, zwolnienie z pracy w przypadku wizyt u lekarzy specjalistów i wiele innych,
 • darmowa gra w kręgle w ramach imprez firmowych,
 • zaangażowanie w profilaktykę zdrowotną między innymi przez
  • ergonomicznie wyposażone stanowiska pracy,
  • zakładowe zarządzanie profilaktyką zdrowotną,
  • coroczne dni zdrowia i bezpieczeństwa oraz
  • regularne kontrole lekarskie,
 • coroczne spotkanie bożonarodzeniowe dla całej firmy TSS,
 • dotowane obiady we wszystkich zakładach TSS,
 • dostarczenie kompletnej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej przez TSS,
 • finansowanie wszystkich niezbędnych, związanych z zawodem działań edukacyjnych i realizacja ich w godzinach pracy oraz
 • regularne szkolenia w zakresie działań związanych z BHP.

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.