Dobry początek kariery zawodowej.

Jako zakład oferujący szkolenia spełniamy swój obowiązek społeczny i dbamy o doskonale wykwalifikowane młode kadry. W tym celu regularnie kształcimy w różnych przyszłościowych zawodach. Różnorodność taboru (pojazdy silosowe, pojazdy z plandekami, pojazdy dla górnictwa odkrywkowego, transportowce, tiry i kontenery na kółkach) odzwierciedla jednocześnie nasze zróżnicowane możliwości kształcenia.

Nasz doświadczony i kompetentny kierownik ds. kształcenia Heiko Meyer zapewni optymalne połączenie nauki nastawionej na praktykę oraz pracę – z uwzględnianiem indywidualnych możliwości rozwoju. Ufa on głęboko uczniom zawodu i wcześnie przekazuje im odpowiedzialne zadania, np. powierzając im ciężarówki szkoleniowe.

Sukces naszego szkolenia jest widoczny! „Dyplom honorowy kraju związkowego Brandenburgii” otrzymaliśmy nie tylko jako dowód uznania za wysoki poziom kształcenia zawodowego w 2011 roku. Bowiem liczni uczniowie stawiają u nas pierwsze kroki ku przyszłej karierze zawodowej.

Zawody, w których kształcimy:

Czym zajmuje się kierowca zawodowy?
 • Samochód ciężarowy to Twój drugi dom
 • Kontrola hamulców, opon i silnika
 • Ustawianie systemu nawigacji i urządzeń do poboru opłat drogowych
 • Kontrola bezpiecznego rozmieszczenia ładunku, który należy przewieźć oraz dokumentów przewozowych
 • Stały kontakt z dyspozytorem w celu koordynacji transportu
 • Kontrola rozładunku wraz z potwierdzeniem odbioru towaru przez zainteresowanego
 • Odpowiedzialne i skuteczne dowiezienie ładunku do celu
Treść szkolenia
 • Kontrolowanie, konserwacja i dbałość o pojazdy
 • Przygotowanie i realizacja przewozu
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdów na drogach publicznych
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Postępowanie zorientowane na klienta
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych
 • Planowanie operacyjne i logistyka
 • Obliczanie kosztów związanych z przewozem i realizacja umowy
Fakty
 • 16 lat, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Poczucie odpowiedzialności i niezawodność
 • Wyuczony zawód poświadczony państwowym dyplomem
 • 3-letnia edukacja w systemie dualnym
 • Szkoła zawodowa przy AGK Hoyerswerda
 • Dodatkowe kwalifikacje: zaświadczenie ADR
Czym zajmuje się mechatronik pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem techniki pojazdów użytkowych?
 • Konserwacja pojazdów
 • Naprawa pojazdów
 • Wymiana części zamiennych → kontrola pod kątem konieczności wymiany
 • Realizacja badań technicznych
Treść szkolenia
 • Konserwacja i naprawa pojazdów ciężarowych i przyczep
 • Sprawdzanie systemów technicznych pojazdu oraz konstrukcji nadbudowy i nadwozia
 • Przeprowadzanie napraw wyposażenia, elementów dodatkowych, wyposażenia specjalnego
 • Diagnozowanie błędów i awarii w pojazdach
 • Montaż, uruchomienie i demontaż podzespołów pojazdu
Fakty
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Wyuczony zawód poświadczony państwowym dyplomem
 • 3,5-letnia edukacja w systemie dualnym
 • Szkoła zawodowa w Lauchhammer
Czym zajmuje się specjalista ds. spedycji i logistyki?
 • Jego głównym zadaniem jest planowanie dostaw i ekspedycji towarów inaczej zwane dysponowaniem
 • Organizuje odbiór i dostawę towarów oraz nadzór transportu
 • Planuje trasy oraz podział pracy między kierowców
 • Kalkulacja cen i przygotowanie ofert
Treść szkolenia
 • Zarządzanie handlowe i kontrola
 • Usługi spedycyjne i logistyczne, związane z nimi umowy, odpowiedzialność i ubezpieczenia
 • Szkolenie dotyczące metod transportu: lądowego, kolejowego, rzecznego oraz magazyn
Fakty
 • Dyplom szkoły realnej
 • Wyuczony zawód poświadczony państwowym dyplomem
 • 3-letnia edukacja w systemie dualnym
 • Szkoła zawodowa w Poczdamie

Czym zajmuje się handlowiec przemysłowy?

 • Różnorodne działania / praca w obszarze handlowym w TSS GmbH
  • dział księgowości
  • dział rachunkowy
  • dział controllingu
  • dział marketingu
  • dział dystrybucji
  • dział personalny
  • obszar pomocy w zarządzaniu
 • Poznanie wszystkich procesów i procedur logistycznych w firmie
 • Udział w projektach międzywydziałowych

Treść szkolenia

 • Struktura firmy i integracyjne procesy firmy
 • Strategie w marketingu i sprzedaży
 • Informacje, procesy pracy i komunikacja
 • Procesy biznesowe i rynki
 • Zakup i przechowywanie
 • Zasoby ludzkie
 • Świadczenie usług i fakturowanie

Fakty

 • 3-letnia edukacja w systemie dualnym
 • Wyuczony zawód poświadczony państwowym dyplomem
 • Szkoła zawodowa w Chociebożu
 • Indywidualne wsparcie  naszych instruktorów
 • Wynagrodzenie i premia zgodnie z naszym zakładowym układem zbiorowym

Czego szukamy?

 • dobre świadectwo technika lub licealne
 • Zainteresowanie procesami handlowymi
 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • Zainteresowanie matematyką, językiem niemieckim i angielskim

Czym zajmuje się specjalista ds. logistyki magazynowej?

 • Przyjęcie, kontrola i przechowywanie towarów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i przepisów dotyczących składowania
 • Zestawianie dostaw i planów tras
 • Załadunek i wysyłka towarów
 • Kontrola zapasów pod względem utrzymania trwałości zapasów
 • Stała optymalizacja procesów logistycznych

Treść szkolenia

 • Przyjęcie towarów
 • Prawidłowe przechowywanie materiału w aspekcie zapewnienia jakości
 • Wysyłka towarów
 • Prawidłowe działanie maszyn
 • Komunikacja w zespole oraz z dostawcami lub klientami

Fakty

 • 3-letnia edukacja w systemie dualnym
 • Wyuczony zawód poświadczony państwowym dyplomem
 • Szkoła zawodowa w Hoyerswerdzie
 • Indywidualne wsparcie naszych instruktorów
 • Wynagrodzenie i premia zgodnie z naszym zakładowym układem zbiorowym

Czego szukamy?

 • dobre świadectwo technika lub licealne
 • Zainteresowanie procedurami i procesami logistycznymi
 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • Motywacja, umiejętność pracy w zespole i przyjazna postawa

Akcja edukacyjna dla kierowców zawodowych

We współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową nasi uczniowie nakręcili w 2018 r. film, który sami reżyserowali. Byli odpowiedzialni nie tylko za scenariusz i dialogi, ale wcielili się również w rolę aktorów.

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.