Mocny fundament pod bezproblemową działalność

Wszelkie niezbędne materiały w magazynie

Gospodarka materiałowa i magazynowa TSS GmbH obejmuje logistykę zaopatrzeniową, magazynową i części zamiennych dla wszystkich obiektów magazynowych firm Lausitz Energie Bergbau i Lausitz Energie Kraftwerke AG.

Realizuje przy tym wszystkie logistyczne usługi związane z niezbędnymi materiałami pomocniczymi i eksploatacyjnymi oraz częściami zamiennymi i zużywalnymi. Zakres usług obejmuje katalogowanie, dyspozycję i przygotowanie zlecenia, następnie przyjęcie do magazynu, kontrolę i składowanie, po komisjonowanie i przygotowanie do odbioru. Dzięki temu TSS GmbH zapewnia optymalne bezpieczeństwo zaopatrzenia jednostek organizacyjnych LEAG: Lausitz Energie Bergbau AG i Lausitz Energie Kraftwerke AG. Aby osiągnąć wyznaczone cele przedsiębiorstwo organizuje i realizuje efektywny i zoptymalizowany pod kątem kosztów łańcuch przepływu informacji i materiałów.

 

W zakresie gospodarki magazynowej są to między innymi:

  • zapewnienie magazynowania zgodnego z przeznaczeniem i utylizacja odpadów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
  • organizacja nadzoru nad czasem składowania, warunkami składowania, wyposażeniem magazynowym oraz niezbędnymi środkami do utrzymania wartości,
  • organizacja transportu materiałów i zapotrzebowania na dźwig
  • opracowanie logistycznych rozwiązań magazynowych ukierunkowanych na klienta w uzgodnieniu i we współpracy ze zleceniodawcą
  • organizacja i realizacja inwentaryzacji dla całego działu gospodarki materiałowej i magazynowej.

W obszarze gospodarki materiałowej i odpadów do kolejnych usług zaliczają się między innymi:

  • nadzór nad dyspozycją lub też wsparcie podczas optymalnej organizacji zasobów – w celu terminowego i ukierunkowanego na zapotrzebowanie udostępnienia,
  • ustalenie ekonomicznie optymalnych danych dyspozycyjnych dla materiałów w magazynie na podstawie wymagań technicznych,
  • zapewnienie zgodnych z przeznaczeniem procesów utylizacji złomu z uwzględnieniem przepisów prawnych i wsparcie podczas wprowadzania na rynek
  • analiza, kontrola i doradztwo w zakresie parametrów materiału w celu zapewnienia odpowiedniej jakości w łańcuchu dostaw.

Bezpieczne podwieszanie i transport ciężkich i wielkich modułów.

Właściwy materiał wymaganej jakości i w wystarczającej ilości we właściwym czasie i miejscu

Bezpieczne przechowywanie materiału na regałach wysokiego składowania

Różne materiały dla elektrowni i kopalni odkrywkowej Lausitz Energie AG umieszczane na regałach wysokiego składowania

Wewnątrzzakładowy transport materiałów kopalnianych z magazynu zewnętrznego do obróbki w warsztatach.

Obszar magazynów zewnętrznych magazynu centralnego w parku przemysłowym Schwarze Pumpe

Substancje zanieczyszczające wodę są bezpiecznie składowane w nowoczesnych magazynach oleju i substancji niebezpiecznych firmy Lausitz Energie Bergbau AG.

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.