Pełen sukces na drodze transportu.

Firma TSS GmbH wywodzi się od firm ESPE-TRANS i TSS GmbH Senftenberg. Obydwa przedsiębiorstwa powstały w 1992 roku w wyniku wydzielenia się wewnątrzzakładowej floty ze struktury zakładów energetycznych Schwarze Pumpe AG oraz Lausitzer Braunkohle AG. W 1995 roku doszło do połączenia obydwu przedsiębiorstw, w wyniku czego powstała spółka TSS GmbH, mająca swoją siedzibę w Schwarze Pumpe koło Spremberg. TSS GmbH jest w 100% spółką zależną od Lausitz Energie Bergbau AG i Lausitz Energie Kraftwerke AG.

Obecnie przedsiębiorstwo jest prężnym, niezawodnie działającym i nowoczesnym dostawcą pełnego zakresu usług w sektorze logistycznym. TSS zajmuje się głównie rozwiązaniami koncepcyjnymi dla zróżnicowanych zadań logistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i systemów. Znaczącą pozycję na rynku przedsiębiorstwo wypracowało sobie szczególnie w sektorze przewozu ładunków niebezpiecznych. Zawdzięcza to wykwalifikowanym i zaangażowanym pracownikom, którzy każdego dnia i w każdym momencie potrafią stawić czoła zmieniającym się wyzwaniom.

 

Logistyka transportu
Logistyka dystrybucji
Logistyka ładunków niebezpiecznych
Logistyka specjalna
Logistyka utylizacji odpadów
Rynek i strategia
Warsztat
Logistyka zaopatrzeniowa / magazynowa / części zamiennych

Dobrze zorganizowany partner logistyczny dużych przedsiębiorstw

Zasadnicza działalność w charakterze dostawcy oferującego pełen zakres usług w sektorze logistycznym związana jest z przedsiębiorstwami należącymi do grupy LEAG i EPH. Dzięki usługom i kontaktom handlowym TSS GmbH gwarantuje konkurencyjne koszty transportu i logistyki. Zapewnia także klientom na niemieckim i międzynarodowym rynku niezawodne zaopatrzenie i terminowe dostawy.

Aby podnosić swoją konkurencyjność TSS pracuje ustawicznie nad optymalizacją i dalszym rozwojem procesów logistycznych i administracyjnych – między innymi z coraz większym wykorzystaniem cyfryzacji.

W ramach różnych działań przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z wieloma partnerami. Obok LEAG zaliczają się do nich Linde AG, Fels-Werke-GmbH, Felbermayer Deutschland GmbH, GMB GmbH oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Łużyc oraz regionalne, krajowe i międzynarodowe firmy spedycyjne.

Dzięki naszej innowacyjnej sile i zaangażowaniu ruszasz więcej.

Dr. Charles-André Uhlig Prezes zarządu

Nasza filozofia –
kryterium naszego działania

Jako spółka zależna od Lausitz Energie Bergbau AG i Lausitz Energie Kraftwerke AG firma TSS GmbH odwołuje się do trwałej i długofalowej polityki przedsiębiorstwa. Koncentruje się na celach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, do realizacji których dąży z wielkim zaangażowaniem i z szczególnym poczuciem odpowiedzialności. Aby osiągnąć wyznaczone cele zdefiniowano podstawowe zasady polityki przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla regionu

TSS GmbH promuje szczególnie działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmowane w okolicznych szkołach i przedszkolach oraz wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży.
Pracownicy przedsiębiorstwa angażują się społecznie w prace komisji kontrolnych Izby Przemysłowo-Handlowej w okręgu Chociebuż.

Ochrona zasobów i środowiska naturalnego

Dzięki stałemu procesowi ulepszania przedsiębiorstwo dąży do dalszej redukcji zużycia zasobów naturalnych poprzez zoptymalizowaną gospodarkę energetyczną i materiałową we wszystkich procesach. W ramach tej zasady TSS GmbH poddawana jest regularnej i systematycznej analizie. Do ochrony środowiska przyczyniają się efektywne wykorzystanie pojazdów, stosowanie najnowocześniejszych technologii oraz niskie wskaźniki zużycia.

Kompleksowe wsparcie pracowników

TSS GmbH systematyzuje i poszerza wiedzę, a także kompetencje swoich pracowników. Informacje i oferta szkoleń zawodowych podwyższają kwalifikacje pracowników i ich motywacje. Młodej kadrze oferujemy najlepsze perspektywy na przyszłość dzięki specjalistycznym szkoleniom prowadzonym na wysokim poziomie.

Wspieranie bezpieczeństwa dostaw energii

TSS GmbH, jako dawca pełnego zakresu usług w sektorze logistycznym dla LEAG, stanowi ważny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech. Dzięki zdefiniowanym procesom przedsiębiorstwo zaopatruje drogą lądowa i kolejową klientów LEAG w produkty węgla brunatnego, zachowując przy tym wysoki poziom jakości i konkurencyjność warunków. Lokalizacja siedziby TSS GmbH w regionie przyczynia się do wzmocnienia jego siły gospodarczej.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy

Ochrona pracy, zdrowia, środowiska, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo przedsiębiorstwa są we wszystkich procesach sprawą priorytetową. Przedsiębiorstwo przykłada dużą wagę do bezpiecznego, zdrowego i motywującego środowiska pracy swoich pracowników i partnerów serwisowych. Ponadto przedsiębiorstwo stale wzmacnia świadomość bezpieczeństwa i bezpiecznego postępowania kadry kierowniczej i pracowników.

Przestrzeganie polityki ochrony danych i bezpieczeństwa informacji

We wszystkich procesach wewnątrzzakładowych przedsiębiorstwo ściśle przestrzega podstawowych zasad ochrony danych. Poprzez zastosowanie bezpiecznej technologii informacyjnej skutecznie i niezawodnie zabezpiecza się procesy we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Informacje są przetwarzane z poczuciem pełnej odpowiedzialności, dzięki czemu zapewniona jest ich poufność, integralność i dostępność.

Gwarancja zrównoważonego rozwoju

TSS GmbH systematycznie sprawdza przydatność, stosowność i efektywność swojego systemu zarządzania poprzez jego dostosowywanie do zmieniających się warunków ramowych i nowych wyzwań. W ten sposób przedsiębiorstwo tworzy podwaliny, które umożliwiają ciągłe kreowanie skutecznych i elastycznych procesów oraz optymalne wykorzystanie możliwości cyfryzacji.

Zasady filozofii przedsiębiorstwa tworzą fundament codziennych procesów w sprawdzonych systemach zarządzania. Cechują się one zarówno perspektywicznym działaniem, jak i zastosowaniem skutecznych metod i procesów z zachowaniem oczywistej odpowiedzialności. W ten sposób przedsiębiorstwo przestrzega międzynarodowych norm dotyczących zachowania bezpieczeństwa środowiska, energii i pracy oraz polityki jakości i bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych. Ponadto TSS GmbH spełnia wszystkie wymogi prawne oraz posiada niezbędne zezwolenia. Przedsiębiorstwo dysponuje wymaganymi zasobami ludzkimi, aby móc stale ulepszać swoją pracę.

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Ponadto w ramach ustawień prywatności możesz zaakceptować pliki cookie dla celów statystycznych.

Alternatywnie możesz także odmówić.